Inspektor ochrony danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących praw, możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową na adres e-mail:inspektor.odo@onet.pl.